Startsida - Svenska folkfonden

Sök »
Till innehåll

Huvudmeny:


Svenska Folkfonden
Vi arbetar för att stödja den miljörelaterade och förebyggande forskningen inom cancer och allergier samt forskning inom narkolepsi och även forskning inom psykosocial rehabilitering för unga efter cancer.

Ge oss Ditt stöd
Plusgiro 30 05 60 - 0

Forskning inom cancer- och allergiområdet
Trots ett starkt tilltagande forskningsintresse finns det idag fortfarande stora kunskapsluckor kring immunförsvaret, t ex när det gäller mastceller. Mastceller finns i alla våra vävnader. De försvarar oss mot infektioner och främmande ämnen. Eftersom vi lever i en konstlad värld, händer det ibland, att de försvarar oss på ett missriktat sätt. Därför ligger mastceller bakom bl a cancer- och allergisjukdomar. Mastceller har också en roll att spela i samband med funktionsnedsättning. Svenska forskare ligger långt framme inom mastcellforskningen men behöver fördjupa sina kunskaper.
Läs mer »

Forskning inom narkolepsiområdet
Vår forskning fokuserar på orsak, symtombild, diagnostik och behandling vid narkolepsi. För att kartlägga orsaken bättre, samarbetar vi med en forskargrupp på Karolinska Institutet och en annan grupp på Sömnkliniken och forskningskliniken i Helsingfors.
Läs mer »

Psykosocial rehabilitering för unga efter cancer
Vad händer efter att cancerbehandlingen är avslutad? Hur mår man? Känns det att man är i behov av någon form av stöd? Skulle man med andra i samma situation vilja reflektera kring, och prata om vad man gått igenom? Erfarenhet och forskning visar att alla problem inte behöver vara över fast behandlingen är klar. Osäkerhet om framtiden och hur gå vidare i livet med sjukdomserfarenheten i bagaget kan finnas kvar. Psykiska symptom och stress kan ibland finnas långt efteråt. Ofta handlar det om en anpassning till att en förändrad syn på tillvaron, sig själv, sociala relationer och ibland kanske bestående besvär från sjukdom och behandling. Hur kommer man då tillbaka till vardagen efter den förändring i livet som man ser? Hur kan man gå vidare? Hur värnar man och bygger livskvalitet som kanske påverkats? Det är här som projektet med grupper för unga har sin utgångspunkt. Vad innebär Psykosocial Rehabilitering?

Läs mer »

 
Immunologiska studier på patienter med metastaserad prostatacancer
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Trots en mycket god överlevnad vid tidigt upptäckt prostatacancer är medianöverlevnad för spridd prostatacancer endast 9-30 månader. För dessa patienter behövs nya behandlingsmetoder. Behandling med biologiska agens kan då bli ett värdefullt komplement. Ett exempel på detta är immunterapi, som bygger på att förstärka kroppens immunförsvar mot cancer. Flera studier visar att prostatacancerceller kan kännas igen av immunförsvaret. Nyligen godkändes ett cancervaccin mot spridd prostatacancer (PROVENGE®) av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Detta vaccin aktiverar kroppens immunförsvar.

Det övergripande målet med vår forskning är att utveckla ny immunterapibehandling för patienter med spridd prostatacancer. Vi publicerade nyligen våra laboratoriefynd att immunförsvaret kan förstärkas med zoledronsyra. Zoledronsyra är ett godkänt läkemedel som används för att minska mängden kalcium i blod och att förebygga benkomplikationer hos patienter med benmetastaser. Målet med detta projekt är att överbrygga våra laboratoriefynd och undersöka om immunförsvaret kan förstärkas i patienter med spridd prostatacancer efter behandling med zoledronsyra.

Svenska Folkfonden stödjer detta projekt bl.a. genom försäljning av boken Jag och min pc skriven av Bo Loverfelt.

Jag och min pc
Prostatacancern tog plötsligt plats i våra liv
En bok om prostatacancer av författaren Bo Loverfelt

 
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny