Startsida - Svenska folkfonden

Sök »
Till innehåll

Huvudmeny:


Svenska Folkfonden
Vi arbetar för att stödja den miljörelaterade och förebyggande forskningen inom cancer, allergier och forskning inom narkolepsi.

Forskning inom cancer- och allergiområdet
Trots ett starkt tilltagande forskningsintresse finns det idag fortfarande stora kunskapsluckor kring immunförsvaret, t ex när det gäller mastceller. Mastceller finns i alla våra vävnader. De försvarar oss mot infektioner och främmande ämnen. Eftersom vi lever i en konstlad värld, händer det ibland, att de försvarar oss på ett missriktat sätt. Därför ligger mastceller bakom bl a cancer- och allergisjukdomar. Mastceller har också en roll att spela i samband med funktionsnedsättning. Svenska forskare ligger långt framme inom mastcellforskningen men behöver fördjupa sina kunskaper.
Läs mer »

Forskning inom narkolepsiområdet
Vår forskning fokuserar på orsak, symtombild, diagnostik och behandling vid narkolepsi. För att kartlägga orsaken bättre, samarbetar vi med en forskargrupp på Karolinska Institutet och en annan grupp på Sömnkliniken och forskningskliniken i Helsingfors.
Läs mer »


 
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny